Homma Humma

Specialist på gårdsträdfällning och tomthuggningar med liten utkörare.

Homma Humma

Homma Humma är ett företag, som erbjuder följande:

  • Skogsskötsel från plantskötsel till huggningar.
  • Vi har specialiserat oss till grårdsträd och tomthuggningar.
  • Skogsdrivning på öar och holmar närmast i Lovisa.
  • Utkörning av virket med en liten utkörare: Bredd <2m, arbetsvikt <4000kg, lastnings kapacitet 3000kg, lastningsutrymme 3,9 kubikmeter med 3m virke.

Omådet vi jobbar på: Finland, huvudsakligen i hela Nyland.

Sebastian Tennberg Yrittäjä Företagare Businessman

Suomenkieliset sivut löydät osoitteesta hommahumma.fi

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close