Trädfällning

Vi fäller träd både i byar och skogar. Är de frågan om ett eller hundtratals träd så lägger vi i all vår kunskap i projektet.

I huggningar använder jag professionell utrustning och utkörningen av virk och kvistar sker med vår lilla utkörare. Denna utkörare har en egenvikt på under 4000kg, lastningkapacitet 3000kg och med 3m virke rymmer den lass på 3,9 kubikmeter. Som tilläggsutrustning har jag en vinch på kranen som är med 40m vaijer.

Om skogsdrivningsområdet är stort, dvs. hundratals träd och marken är torr och stadig och markavtryck inte stör, får jag via mina partners också en skördare på plats. Då är huggningen effektivare och relativt skonsamt. Såklart är de ofta så, att vi använder alla olika lösningarvid samma projekt, lätta fällingarna mer skördaren, svåra fällningar mellan byggnader genom klättring och svåråtkomliga platser med motorsågsfällning och lunning med vinch.

Vi ger inga ut precisa erbjudanden utan att först se trädet/träden. Detta beror på att alla träd är individet och platsen omkring trädet med alla byggnader och planteringar varierar. Vi kommer ut gratis och ger en offert på fällningar. Vi gör arbeten också med timpeng, i synnerhet i stora avverknigar är detta för allas fördel.

Alla trädfällningar gör vi med professionella verktyg tryggt. Vi fäller, kvistar och fraktar de fällda trädet enligt kundens behov. Företaget har försäkringar och ykeskunskap ockå för klättringsfällningar.

Kunden har rätt till hushållsavdrag till vissa arbetsuppgifter, kolla närmare via länken::: https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster-och-avdrag/hushallsavdrag/

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close